Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Perinnönjako

Kuolinpesän osakkaat vallitsevat perittävän kuolinpesää siihen saakka kunnes kuolinpesä jaetaan. Kuolinpesän jakamiselle ei ole asetettu mitään määräaikaa, joten kuolinpesä voidaan pitää jakamattomana miten pitkään tahansa. Useimmiten kuolinpesä pidetään jakamattomana niin kauan kuin leski on elossa varsinkin niissä tapauksissa, joissa perittävällä ja leskellä on ollut yhteisiä rintaperillisiä. Joissakin tapauksissa kuolinpesän jakamattomuutta puoltaa se, että pesän osakkaat voivat siten käyttää kuolinpesän omaisuutta parhaiten hyväkseen.

Kun perinnönjako tulee ajankohtaiseksi, useimmissa kuolinpesissä se sujuu sopuisasti, niin sanottuna kuolinpesän osakkaiden toimittamana sopimusjakona.
Sopimusjako toteutetaan kirjallisessa muodossa siten, että perinnönjaosta tehdään kirjallinen perinnönjakosopimus, jonka jokainen pesän osakas allekirjoittaa. Kun pesän osakas allekirjoittaa perinnönjakosopimuksen, hän samalla sekä hyväksyy tehdyn jaon että sitoutuu siihen, ettei myöhemmin riitauta tehtyä perinnönjakoa.  

Vaikka kuolinpesän osakkaat ovat yhtä mieltä siitä, miten perintö osakkaiden kesken jaetaan, perinnönjaon toteuttaminen  perinnönjakosopimuksen muodossa voi siitä huolimatta tuottaa ongelmia. Tämän ongelman ratkaisussa me ammattaitaidollamme autamme.

Ota yhteyttä meihin, jos haluat apua kuolinpesän osakkaiden sopimukseen perustuvassa perinnönjako-asiassa.

Pyydä tarjous jakokirjan laadinnasta soittamalla 040 662 0556 tai alla olevalla lomakkeella.

Fields marked with * are required.

Evästeet - Cookies                         Copyright ©2012–2018 Perunkirjoituspalvelu Saila Tikanoja Oy                                       Rekisteriseloste