Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Perinteinen perunkirjoitus

Ihmisläheistä asiakaspalvelua

Perukirja asiakirjapalveluna

Turvallinen ja edullinen vaihtoehto

Perunkirjoitus

Pidettävä kolmen kuukauden kuluessa

Jokaisen suomessa asuneen henkilön kuoleman jälkeen on toimitettava perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Perunkirjoituksen järjestämisestä on vastuussa se, joka tuntee parhaiten perittävän varallisuustilanteen. Yleensä tämä henkilö on puoliso tai lapsi.

 

Määrittelee perintöveron

Perunkirjoituksen tuloksena syntyvä perukirja on tärkeä asiakirja. Perukirjasta käy ilmi kuolinpesän osakkaat sekä perittävän varat ja velat. Se on myös veroilmoitus perintöverotuksen toimittamista varten, perintöverotus siis määräytyy perukirjaan merkittyjen tietojen perusteella.

 

Pidettävä myös varattomassa ja velkaisessa pesässä

Perunkirjoitus on toimitettava myös silloin kun perittävältä ei jäänyt verotettavaa varallisuutta. Ylivelkaisissa kuolinpesissä perunkirjoituksen toimittaminen on erittäin tärkeää. Jos perunkirjoitus laiminlyödään, kuolinpesän osakkaat saattavat itse joutua vastuuseen kuolinpesän veloista.

 


Evästeet - Cookies                         Copyright ©2012–2020 Perunkirjoituspalvelu Saila Tikanoja Oy                                       Rekisteriseloste