Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Rekisteriseloste (1.9.2018)

 

1. Rekisterinpitäjä

Perunkirjoituspalvelu Saila Tikanoja Oy

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja yhteydenotot rekisterinpitäjään
Arkistonhoitaja Jukka Tikanoja, yhteydenotot sähkopostitse toimisto@perukirjat.fi tai puhelimitse, 040 5802363.

3. Tietosuojavastaava
Jukka Tikanoja, yhteydenotot sähkopostitse toimisto@perukirjat.fi

4. Rekisterin nimi
Perunkirjoituspalvelu Saila Tikanoja Oy:n arkisto

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan antamia tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella,asiakkaan kanssa tehtävän toimeksiannon täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään Perunkirjoituspalvelu Saila Tikanoja Oy:n asiakassuhteiden hoitamista, toimeksiantojen toimittamista sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi arkistoon viedään Perunkirjoituspalvelun Saila Tikanoja Oy:n laatimia perukirjoja liitteineen.

7. Rekisterin tietosisältö

 • Nimi ja yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Asiakkaan henkilötunnus tai muu yksilöivä tunnus
 • Asiakkuuteen tai muuhun asiakkaan yhteyden hoitamiseen liittyviä tietoja, kuten yhteydenpito, toimeksiantojen toimenpiteet,         laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot sekä muut tiedot asiakassuhteen ylläpitämiseksi
 • Perunkirjoituspalvelun Saila Tikanoja Oy:n laatimat perukirjat liitteineen.

8. Tietojen säilytysaika
Perukirjat liitteineen säilytetään oikaisuvaatimuksen määräajan.  Vero.fi>>

9. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilö- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen.

Tietoja kerätään myös verkkosivuilta evästeiden avulla muun muassa seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

10. Tietojen luovutus
Perunkirjoituspalvelu ei koskaan luovuta keräämiään tietoja kolmannelle osapuolelle.

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterissa olevia henkilotietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet
Digitaaliseen aineistoon on pääsy ainoastaan työtietokoneelta työntekijän ollessa kirjautuneena käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Rekisterin sähköinen järjestelmäon suojattu asianmukaisin teknisin toimenpitein. Arkistoon on pääsy ainoastaan Saila Tikanoja Oy:n toimiston lähiverkosta.
Paperiarkistoa säilytetään lukitussa arkistotilassa, jonne on pääsy vain Perunkirjoituspalvelun henkilökunnalla arkistoinnin ja tietopalvelun hoitamista varten.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteroidylläon oikeus pyytääpääsyä häntäitseään koskeviin henkilötietoihin sekäoikeus pyytaähäntäkoskevien henkilotietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Rekisteröity voi myös vastustaa käsittelyä, joka perustuu rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen yleiseen tai oikeutettuun etuun.

14. Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista
Rekisteröidyn oikeuksista on säädetty Euroopan unionin yleisessätietosuoja-asetuksessa (EU 679/2916) ja tullaan säätämään sitä täydentävässäkansallisessa lainsäädännössä. Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisee internet-sivuillaan tietoa rekisteröidyn oikeuksista ja antaa toimintaohjeita oikeuksien käyttämiseen.


Evästeet - Cookies                         Copyright ©2012–2020 Perunkirjoituspalvelu Saila Tikanoja Oy                                       Rekisteriseloste